privacy en cookie verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

JA sport kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JA sport, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JA sport verstrekt. JA sport kan de volgende persoonsgegevens actief of passief verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

Uw rekeningnummer

Foto's en Video's van de activiteiten


Waarom JA sport gegevens nodig heeft:

JA sport verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan JA sport uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit sportieve dienstverlening. De foto's en video's worden bewaart en kunnen gebruikt worden op de facebook pagina www.facebook.com/jasportvoorhout, op de website www.ja-sport.nl of voor reclame doeleinden zoals flyers, folders of banners dit ter promotie van de activiteiten van JA sport. Voor het gebruik van foto's en video's dient het gegevensformulier ingevuld te worden waarop u als deelnemer/verzorger van een deelnemer, toestemming wel of niet geeft voor het mogen gebruik maken van foto's en/of video's.

Hoe lang JA sport gegevens bewaart:

JA sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

JA sport verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij de volwassen gym groep: JA sport deelt met uw toestemming uw telefoonnummer in de groep WhatsApp door u toe te voegen in de App. En JA sport zal in de groep WhatsApp foto's en video's van de les delen. JA sport zal op de website of facebook pagina geen foto's of video's plaatsen met namen van de deelnemers erbij.

In kaart brengen website bezoek:

Op de website van JA sport worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JA sport gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] JA sport zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

JA sport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JA sport maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JA sport op via [email protected] . Www.ja-sport.nl is een website van JA sport.

JA sport is als volgt te bereiken:

Postadres: hyacint 93, 2215CT Voorhout

Vestigingsadres: hyacint 93, 2215CT Voorhout

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70432864

Telefoon: 06 30 555 370

E-mailadres: [email protected]